Leerstoelen

Bijzondere leerstoelen vanwege het KSGV

Foto Rien van Uden

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten.

Universiteit van Tilburg
Tilburg School of Theology
prof. dr. M.H.F. van Uden (vanaf oktober 1994 tot september 2019)
– lees meer

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging.

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
prof. dr. T.H. Zock (vanaf november 2005 tot juni 2023)
– lees meer

Foto Hetty Zock
Foto Arjan Braam

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie.

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
prof. dr. A.W. Braam (vanaf oktober 2012)
– lees meer

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten.

Universiteit van Tilburg
Tilburg School of Theology
prof. dr. J.Z.T. Pieper (vanaf september 2015 tot september 2019)
– lees meer

Foto Jos Pieper
Foto Herman Westerink

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de godsdienstwijsgerige en psychoanalytische aspecten.

Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
prof. dr. H. Westerink (vanaf juni 2022)
– lees meer

Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten.

Universiteit van Tilburg
Tilburg School of Theology
prof. dr. C.N. de Groot (vanaf september 2019)
– lees meer

Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit.

KU Leuven
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
prof. dr. P.J. Verhagen (vanaf september 2021)
– lees meer