Contributie

Contributie

Voor leden: betaling van de contributie

Leden ontvangen een uitnodiging om hier de contributiebetaling te voldoen. Zonder ontvangen betaaluitnodiging hoeft u hier geen gebruik van te maken. (U betaalt dan reeds via automatische incasso).

Als de kosten voor een regulier KSGV lidmaatschap van € 45,00 te hoog voor u zijn, bijvoorbeeld omdat u student bent of financieel minder draagkrachtig, dan kunt u dit kenbaar maken aan de studiesecretaris en is een lagere bijdrage mogelijk.

Aan wie het kan en wil vragen we daarom extra te doneren.

Een lidmaatschap heeft altijd een looptijd van een heel kalenderjaar en is opzegbaar m.i.v. volgend kalenderjaar; het lidmaatschap is alleen per direct opzegbaar tijdens het lopende jaar vóór verzending van de eerste jaarpublicatie (in het voorjaar) of in geval van overlijden van het lid.