Studiebijeenkomsten

Folder 2023


 
De KSGV-studiebijeenkomst van 2023 heeft als thema De Generieke module over zingeving in de psychische hulpverlening: ‘Flower Power’, research, of allebei? De bijeenkomst vond plaats op donderdagmiddag 7 september 2023 in de Geertekerk te Utrecht en zie voor het uitgebreide programma onze folder.

Eerdere studiebijeenkomsten:

De KSGV-studiebijeenkomst van 2022 had als thema Een ziekmakende maatschappij… hoe hierin veerkracht ontwikkelen? De bijeenkomst vond plaats op vrijdagmiddag 28 oktober 2022 in de Geertekerk te Utrecht en zie voor het uitgebreide programma nog onze folder.

De KSGV-studiebijeenkomsten van 2021 hadden als thema Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin. De eerste bijeenkomst, getiteld Van alle markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin, vond plaats in Utrecht op vrijdag 12 november 2021 en zie voor het uitgebreide programma onze folder. De tweede bijeenkomst, getiteld Levensbeschouwingen in gesprek? Diversiteit in de zorg voor zin, vond plaats op vrijdag 10 december 2021 in samenwerking met Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. Informatie over deze bijeenkomst is te vinden via bijgaande link.

De KSGV-studiebijeenkomsten van 2020 hadden als thema Woede, geweld en levensbeschouwing. Beide bijeenkomsten vonden vanwege Coronamaatregelen in het najaar van 2020 digitaal plaats. Zie voor het uitgebreide programma onze folder (en in de folder wordt nog melding gemaakt van de oorspronkelijke fysieke locatie in Utrecht). Deze eerste bijeenkomst is verder terug te zien via bijgaande opname, de Powerpoint-presentaties van onze sprekers zijn terug te lezen op:

Presentatie Hanneke Muthert

Presentatie Marion Verkade

Presentatie Hester Macrander

De tweede bijeenkomst vond plaats in samenwerking met Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. Meer over deze bijeenkomst, met ook presentaties van de lezingen, valt te lezen op: https://www.ucsia.org/home/themalijnen/religie-en-samenleving/evenementen/woede-geweld-en-levensbeschouwing/.

Reekspublicatie: 2-96 Woede, geweld en levensbeschouwing (2021)

2019:
Utrecht, auditorium Catharijneconvent (29 maart 2019): Positieve psychologie en zingeving. Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging.
Antwerpen, Ucsia (10 mei 2019): Positieve psychologie en zingeving. Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging.

Reekspublicatie: 2-94 Positieve psychologie en zingeving. Integratie en toepassingen (2019)

2018:
Utrecht, auditorium Catharijneconvent (6 april 2018): Weerloos – weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies.
Antwerpen, Ucsia (23 april 2018): Death and the Migrant. Afscheid en interculturele diversiteit.
Reekspublicatie: 2-93 Weerloos – weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies (2018)

2017:
Utrecht, congrescentrum ‘In de Driekhoek’ (17 februari 2017): Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring.
Leuven, Provinciehuis (30 maart 2017): Psychisch lijden, zingeving en interculturaliteit.
Reekspublicatie: 2-91 Geestelijk gezond? (2017)

2016:
Utrecht, congrescentrum ‘In de Driehoek’ (20 april 2016): Zin buiten beeld? Zinzorg in de GGZ vandaag.
Leuven, Provinciehuis (24 mei 2016): Zin buiten beeld? De zorg voor zinzoekers vandaag.
Reekspublicatie: 2-89 Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag (2016)

2015:
Utrecht, congrescentrum ’In de Driehoek’ (25 maart 2015): Pijn, strijd en zin.
Leuven, Provinciehuis (19 mei 2015): Chronische pijn en zingeving.
Reekspublicatie: 2-87 Pijn, strijd en zin (2015)

2014:
Utrecht, auditorium Catharijneconvent (21 mei 2014): Zuinig op zin.
Gent, vormingscentrum Guislain (3 juni 2014): Hersteldenken en zinzorg.
Reekspublicatie: 2-85 Zuinig op zin (2014)