Prof-De Groot

Prof. dr. C.N. de Groot

Bijzondere leerstoel vanwege het KSGV
“Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten”

De heer dr. C.N. (Kees) de Groot is per 1 september 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). De leerstoel is gevestigd aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en betreft de wetenschappelijke doordenking van het belang van zingevingsvraagstukken in het veld van maatschappij en cultuur. De volledige leeropdracht luidt: ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’. Het gaat hier om het verwerven van inzicht in nieuwe en traditionele zingevingsvragen, levensbeschouwelijke antwoorden, vormen van begeleiding en effecten op herstel, welzijn en geestelijke gezondheid. De bedoeling is om te bevorderen dat kennis van levensbeschouwing en zingeving en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op elkaar worden betrokken. Het onderzoek van Kees de Groot zal zich vooral richten op de institutionele en maatschappelijke inbedding van geestelijke verzorging en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Op 8 januari 2021 heeft prof. dr. C.N. de Groot zijn inaugurele rede uitgesproken, getiteld ‘Vragen bij het leven. Een sociologie van de zielzorg’. De rede is terug te zien via https://tiu.nu/vragenbijhetleven
en na te lezen via bijgaande link.

Kees de Groot is sinds 2001 als universitair docent werkzaam bij de TST en is daarbij coördinator van de Master Christianity and Society. Hij studeerde sociologie en theologie en promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over religie en geestelijke volksgezondheid. Aan Tilburg University deed hij onderzoek naar het katholicisme, geestelijke verzorging, katholiek sociaal denken en populaire cultuur. Zijn monografie The Liquidation of the Church (Routledge, 2018) werd internationaal goed ontvangen.

ONDERZOEK

Zijn onderzoek wordt gestuurd door de vraag hoe christelijke tradities worden getransformeerd in zowel religieuze als seculiere contexten en op het grensvlak daartussen. Vier projecten maken hiervan deel uit:

  • De ontwikkeling van fluïde vormen van kerkzijn
  • De institutionele dynamiek van geestelijke verzorging en de ggz
  • De constructie van katholiek sociaal denken
  • Het gebruik van religie in populaire cultuur, met name in events en strips.

NEVENWERKZAAMHEDEN

Vertegenwoordiger van de Benelux in de Council van de International Society for the Sociology of Religion / Societé Internationale de sociologie des religions (2017-heden). Lid van bestuur van het KSGV en publiceert geregeld in de media. Maakt deel uit van Theater Zeevuh.

De bijzonder hoogleraar zal in samenwerking met de andere bijzondere KSGV-leerstoelhouders zijn werk doen.

De bijzondere leerstoel heeft de omvang van 0,2 fte en is gesitueerd bij het departement Praktische Theologie en Religiewetenschappen van de Tilburg School of Catholic Theology. Deze vakgroep is de aangewezen plaats voor de bijzondere leerstoel, omdat de beoogde toespitsing van de leerstoel nauw aansluit bij de doelstelling van de masteropleiding theologie: mensen opleiden die zich voorbereiden op een kerkelijke, maatschappelijke of wetenschappelijke functie die te maken heeft met geloof, zingevingsvragen en existentiële vragen, onder meer in het parochiepastoraat, de categoriale zielzorg en het onderwijs.

Voor het toezicht op de bijzondere leerstoel fungeert een Raad van Toezicht, die inzake het functioneren van de bijzondere leerstoel jaarlijks rapporteert aan het bestuur van de School en het bestuur van het KSGV.

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

  • prof. dr. M.H.F. (Marinus) van Uden, (voorzitter), hoogleraar religiepsychologie, en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University.
  • prof. dr. H.P.J. (Henk) Witte, vervangend decaan Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University.
  • prof. dr. G.A.F. (Staf) Hellemans hoogleraar religiesociologie, Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University.
  • prof. dr. J. (Jan) Loffeld, hoogleraar praktische theologie, Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University.
  • mevr. dr. C.G. (Lia) Vergouwen, cultuur- en godsdienstpsycholoog, staflid Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem en KSGV-bestuurslid.

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES

de Groot, K., & Vandenhoeck, A. (Eds.) (2022). Van alle markten thuis?
Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin. (Geestelijke Volksgezondheid; Vol. 2, No. 97). KSGV.

de Groot, K. (2022). Inleiding. In K. de Groot, & A. Vandenhoeck (Eds.), Van alle markten thuis? : Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin (pp. 7). (Geestelijke Volksgezondheid; Vol. 2, No. 97). KSGV.

de Groot, K. (2022). De ontsluiering van het geestelijke. Franciscaans Leven, 105(3), 91-95.

de Groot, K. (2022). Op stap met een heilige in een seculiere stad: Godsdienstsociologische reflecties. In E. Rose (Ed.), Het wonder van Sint-Maarten: Utrecht een gelukkige stad (pp. 195-219). Amsterdam University Press.

de Groot, K. (2022). Questions of life: A sociology of the care of souls. In M. van Uden, & P. Verhagen (Eds.), The Long and Winding Road: Religion and Mental Health through the Years (pp. 149-178). (International Series in Mental Health and Religion; No. 5). Shaker Verlag.

de Groot, K. (2021). Disaster theater: Play when things go awry. In M. Hoondert, P. Post, M. Klomp, & M. Barnard (Eds.), Handbook of Disaster Ritual: Multidisciplinary Perspectives, Cases and Themes (pp. 569-584). (Liturgia Condenda; Vol. 32). Peeters Publishers.

de Groot, K. (2020). Justitiepastoraat: een doorslaand succes. In Ryan van Eijk, Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries, Sjaak Körver (Eds.), Liefde in tijden van detentie (pp. 107-122). Wolf Legal Publishers (WLP).

de Groot, K. (2020). The Economy and Religion: Two Worlds? Catholic Thoughts on the Spirit of Capitalism. Web publication/site: https://www.moralmarkets.org/2020/the-economy-and-religion-two-worlds/

de Groot, K. (2020). Help! (I need somebody): Macht en afhankelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg. In Magical mystery tour: Rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid (Vol. 2-95, pp. 11-40). KSGV.

de Groot, K., & Vellenga, S. (2019). Securitization, Islamic chaplaincy, and the issue of (de)radicalization of Muslim detainees in Dutch prisons. Social Compass, 66(2), 224-237. https://doi.org/10.1177/0037768619833313

de Groot, K. (2017). The Liquidation of the Church. (Routledge New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies). London / New York: Routledge. (preview)

de Groot, K., Korver, S., Schumann, C., Sengers, E., & Jansma, L. G. (Eds.) (2017). Wat niet weg is is gezien: Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen. Religie & Samenleving, 12(2/3).

de Groot, K. (2017). Bingo! Holy play in experience-oriented society. Social Compass, 64(2), 194-205. https://doi.org/10.1177/0037768617697392

de Groot, K. (2017). Tintin as a Catholic Comic: How Catholic Values went Underground. Implicit Religion, 19(3), 371-400. https://doi.org/10.1558/imre.v19i3.31123

de Groot, K., & Sengers, E. (2015). Sociology of religion in the Netherlands. In A. J. Blasi, & G. Giordan (Eds.), Sociologies of religion: National traditions (Vol. 25, pp. 132-161). (Religion and the social order; Vol. 25). Leiden/Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004297586_008

de Groot, C. N., Pieper, J. Z. T., & Putman, W. B. M. (Eds.) (2013). Zelf zorgen voor je ziel. De actualiteit van christelijke spirituele centra. (Utrechtse Studies; No. 17). Almere: Parthenon.

Brouwer, R., de Groot, K., de Roest, H., Sengers, E., & Stoppels, S. (2011). Levend lichaam: Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland. (2e ed.) Utrecht: Kok.

de Groot, C. N., Kregting, J., & Borgman, E. P. N. M. (2005). The positioning of the parish in a context of individualization. Social Compass, 52(2), 211-223. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0037768605052603

de Groot, C. N. (1995). Naar een nieuwe clerus: Psychotherapie en religie in het ‘Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid’. Kampen: Kok Agora.

De complete publicatielijst is te vinden onder:

https://www.tilburguniversity.edu/staff/c-n-degroot

jaarverslag

Webpagina prof. dr. C.N. de Groot Tilburg School of Catholic Theology