ANBI

ANBI

Het KSGV is met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoek op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ naar “Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid” (of een deel daarvan).

RSIN / Fiscaal nummer ANBI = 002612410

Contactgegevens: zie Contact.

Bestuurssamenstelling: zie  Wie-is-wie.

Beleidsplan versie 2017

Beloningsbeleid: leden van de redactiecommissie en van het bestuur verrichten hun werk onbezoldigd. Sprekers en auteurs ontvangen een honorarium. Reis- en verblijfskosten voor vergaderingen en studiebijeenkomsten worden vergoed. Voor de functie van studiesecretaris wordt de CAO Nederlandse Universiteiten gevolgd.

Doelstelling: zie Doelstelling.

Verslag van de activiteiten in 2022

Financiële verantwoording 2022

ANBI-standaardformulier Belastingdienst