Prof-van-Uden

Prof. dr. M.H.F. van Uden

Bijzondere leerstoel vanwege het KSGV
‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’

Het KSGV heeft per 1 oktober 1994 een bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ ingesteld. Deze leerstoel was tot 31 december 2013 ondergebracht bij het Departement Cultuurwetenschappen van de Faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg University, en is sedert 1 januari 2014 gevestigd binnen de Tilburg School of Theology. Als bijzonder hoogleraar werd per 1 oktober 1994 dr. M.H.F. van Uden benoemd.

Rien van Uden (1952) studeerde klinische psychologie in Nijmegen (1977) en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen in 1985 op een proefschrift over de rol van religie in de rouw. Hij was tot 2010 werkzaam als universitair hoofddocent godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf september 2009 vervult hij naast de bijzondere KSGV-leerstoel de gewone leerstoel religiepsychologie aan Tilburg University. Ook werkt hij als vrijgevestigd klinisch psycholoog-psychotherapeut te Heerlen.

Voornaamste publicaties:

 • Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews. Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985.
 • Rouw, religie en ritueel. Baarn: Ambo, 1988.
 • M. van Uden, J. Pieper & P. Post (red.), Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. Baarn: Gooi & Sticht, 1995.
 • M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Religie in de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: KSGV, 1996.
 • Tussen zingeving en zinvinding. Onderweg in de klinische godsdienst psychologie. Tilburg: Tilburg University Press, 1996.
 • Paul Post, Jos Pieper & Marinus van Uden. The Modern Pilgrim. Multidisciplinary Explorations of Christian Pilgrimage. Leuven: Peeters, 1998.
 • M. van Uden & J. Pieper (red.), Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie. Nijmegen: KSGV, 1998.
 • J.Z.T. Pieper en M.H.F. van Uden. Religion and Coping in Mental Health Care. Amsterdam/New York: Rodopi, 2005.
 • Marinus H.F. van Uden & Guus L. van Heck. Themanummer Religie, spiritualiteit en gezondheid, Gedrag & Gezondheid, 2005, 33/3.
 • Marinus van Uden & Joseph Pieper (red.), Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin. Nijmegen: Valkhof Pers, 2009.
 • Marinus van Uden, Joseph Pieper & Hessel Zondag. “Knockin’ on Heaven’s Door”. Religious and Receptive Coping and Mental Health. Aachen: Shaker, 2014.
 • Hessel Zondag & Marinus van Uden. Losing my Religion? Religious and Spiritual Coping in times of Individualisation. Aachen: Shaker Verlag, 2017.
 • Marinus H.F. van Uden & Peter J. Verhagen. The Long and Winding Road. Religion and Mental Health through the Years. Düren: Shaker Verlag, 2022.

De complete publicatielijst van Prof. dr. M.H.F. van Uden is in te zien via bijgaande link.

De leerstoelhouder brengt jaarlijks verslag (zie rechtsboven) uit aan een Commissie van Toezicht. Deze commissie bestaat uit:

 • prof. dr. J.M.T. Corveleyn (KU Leuven);
 • dr. F.C.H. Derks, voorzitter (KSGV);
 • prof. dr. H.A. Alma (KSGV);
 • prof. dr. G.A.F. Hellemans (TSCT);
 • prof. dr. M. Sarot (TSCT).

De ‘Stichting Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid’ (SLGV) is belast met het verwerven en beheren van geldmiddelen ten behoeve van de leerstoel. Het bestuur van de SLGV wordt gevormd door:

 • dr. F.C.H. Derks (voorzitter);
 • drs. A.L.W. van Loenen (penningmeester);
 • drs. G.M.C. Eijsbouts (secretaris).