Wie is Wie

Wie is wie bij het KSGV

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de vereniging
  • Het KSGV heeft intussen een zevental bijzonder hoogleraren weten te benoemen aan diverse universitaire instellingen.

Bestuur

Dagelijks bestuur:
prof. dr. A.W. (Arjan) Braam (voorzitter), psychiater en opleider bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht, onderzoeker bij het VU Medisch Centrum Amsterdam, en vanwege het KSGV bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht;

prof. dr. M.H.F. (Rien) van Uden (vice-voorzitter en portefeuillehouder bijzondere leerstoelen), emeritus hoogleraar religiepsychologie, en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University, klinisch psycholoog en psychotherapeut;

mw. dr. C.G. (Lia) Vergouwen (secretaris-penningmeester), cultuur- en godsdienstpsycholoog, staflid Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem.

Algemeen bestuur:
prof. dr. C.N. (Kees) de Groot, universitair docent Tilburg University en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University;

prof. dr. P.J. (Piet) Verhagen, psychiater, groepspsychotherapeut en teamleider bij GGz Centraal in Harderwijk en bijzonder gasthoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit’ vanwege het KSGV aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven;

prof. dr. H. (Herman) Westerink, universitair hoofddocent godsdienstfilosofie (Center for Contemporary European Philosophy) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk directeur Titus Brandsma Instituut Nijmegen; vanaf 1 juni 2022 bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de godsdienstwijsgerige en psychoanalytische aspecten’ vanwege het KSGV aan de Radboud Universiteit Nijmegen; tot 1 september 2021 bijzonder gasthoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse’ vanwege het KSGV aan de KU Leuven;

mw. prof. dr. T.H. (Hetty) Zock, theoloog en godsdienstpsycholoog, bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging’ vanwege het KSGV aan de Rijksuniversiteit Groningen.

KSGV-Netwerkgroep Vlaanderen

dr. W. (Walter) Krikilion (coördinator), theoloog en psychotherapeut, stafmedewerker patiëntenzorg voor de aandachts- en resultaatgebieden ‘zingeving en levensbeschouwing’, ‘ethiek’, en ‘kenniscentrum’ Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel (B), en verbonden aan de therapiepraktijk Centrum voor Levensbeschouwing en Zingeving in Turnhout (B);

mw. prof. dr. H.A. (Hans) Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Was voordien werkzaam als rector en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht;

K. (Koen) De Fruyt MA, diensthoofd pastoraat P.C. Sint-Amandus Beernem (B) en stafmedewerker pastoraat voor de zorgvoorzieningen van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde in België;

M. (Marc) Calmeyn BA, psychiater en psychoanalyticus, baccalaureus in de filosofie, is werkzaam in het PZ OnzeLieveVrouw Brugge en in privé praktijk ‘Lelieveld’ te Loppem België;

dr. J. (Joris) Dewispelaere, klinisch en ontwikkelingspsycholoog, psychotherapeut voor individuele, relatie- en gezinsbegeleiding; docent-onderzoeker Opleiding en Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Hogeschool Odisee;

prof. dr. P.J. (Piet) Verhagen, lid bestuur KSGV;

mw. prof. dr. A. (Anne) Vandenhoeck, theologe, docent pastorale zorg en diaconie, en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Redactiecommissie

prof. dr. J.Z.T. (Jos) Pieper (voorzitter);

prof. dr. C.N. (Kees) de Groot, lid bestuur KSGV;

drs. A.G.A. (Ad) van Heeswijk, klinisch psycholoog, thans werkzaam als Honorary Clinical Psychologist, Earl Mountbatten Hospice, Newport, Isle of Wight (GB);

mw. dr. M.M.E. (Miranda) Vroon – van Vugt, geestelijk verzorger Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg;

prof. dr. H. (Herman) Westerink, lid bestuur KSGV;

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts, studiesecretaris KSGV.

Studiesecretaris

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts