Wie is Wie

Wie is wie bij het KSGV

  • Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de vereniging.
  • Het KSGV heeft intussen een zevental bijzonder hoogleraren weten te benoemen aan diverse universitaire instellingen.

Bestuur

Dagelijks Bestuur

prof. dr. A.W. (Arjan) Braam (voorzitter KSGV), psychiater en opleider bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht, onderzoeker bij het VU Medisch Centrum Amsterdam, en vanwege het KSGV bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht;

prof. dr. M.H.F. (Rien) van Uden (vice-voorzitter en portefeuillehouder bijzondere leerstoelen), klinisch psycholoog en psychotherapeut, emeritus hoogleraar religiepsychologie, en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University;

mw. dr. C.G. (Lia) Vergouwen (secretaris-penningmeester), cultuur- en godsdienstpsycholoog, voorheen universitair docent in Nijmegen en Utrecht en Coördinator van de postacademiale Pastoraal Psychologische Leergang in Utrecht. Thans staflid Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem.

Raad van Advies

prof. dr. H. (Herman) Westerink (voorzitter Raad van Advies, RvA), universitair hoofddocent godsdienstfilosofie (Center for Contemporary European Philosophy) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk directeur Titus Brandsma Instituut Nijmegen; bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de godsdienstwijsgerige en psychoanalytische aspecten’ vanwege het KSGV aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

prof. dr. C.N. (Kees) de Groot, universitair docent Tilburg University en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University;

drs. A.G.A. (Ad) van Heeswijk, klinisch psycholoog, thans werkzaam als Honorary Clinical Psychologist, Mountbatten Hospice, Newport, Isle of Wight (GB);

mw. dr. A.I. (Anke) Liefbroer, godsdienstpsycholoog, universitair hoofddocent godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging aan Tilburg University;

prof. dr. J.Z.T. (Jos) Pieper, cultuur- en godsdienstpsycholoog, emeritus bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’ vanwege het KSGV aan Tilburg University;

prof. dr. P.J. (Piet) Verhagen, psychiater, groepspsychotherapeut en teamleider bij GGz Centraal in Harderwijk en bijzonder gasthoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit’ vanwege het KSGV aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven;

mw. dr. M.M.E. (Miranda) Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg;

mw. dr. J. (Joanna) Wojtkowiak, cultuurpsycholoog, universitair docent psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

KSGV-Netwerkgroep Vlaanderen

dr. W. (Walter) Krikilion (coördinator), theoloog en psychotherapeut, stafmedewerker patiëntenzorg voor de aandachtsgebieden ‘zingeving en levensbeschouwing’, ‘ethiek’, en ‘kenniscentrum’ Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel (B), en verbonden aan de therapiepraktijk Praktijk voor Levensbeschouwing en Zingeving in Turnhout (B);

mw. prof. dr. H.A. (Hans) Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Was voordien werkzaam als rector en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht;

M. (Marc) Calmeyn BA, psychiater en psychoanalyticus, baccalaureus in de filosofie, is werkzaam in het PZ OnzeLieveVrouw Brugge en in privé praktijk ‘Lelieveld’ te Loppem België;

dr. J. (Joris) Dewispelaere, klinisch en ontwikkelingspsycholoog, psychotherapeut voor individuele, relatie- en gezinsbegeleiding; docent-onderzoeker en ankerpersoon internationalisering en sociaal ondernemerschap Opleiding en Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Hogeschool Odisee;

K. (Koen) De Fruyt MA, diensthoofd zinzorg en pastoraat P.C. Sint-Amandus Beernem (B) en diensthoofd identiteit centrale diensten Broeders van Liefde in België;

prof. dr. P.J. (Piet) Verhagen (lid RvA).

Redactiecommissie

prof. dr. J.Z.T. (Jos) Pieper (voorzitter redactie) (lid RvA);

prof. dr. C.N. (Kees) de Groot (lid RvA);

drs. A.G.A. (Ad) van Heeswijk (lid RvA);

mw. dr. M.M.E. (Miranda) Vroon – van Vugt (lid RvA);

prof. dr. H. (Herman) Westerink (voorzitter RvA);

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts (studiesecretaris KSGV).

Studiesecretaris

drs. G.M.C. (Geert) Eijsbouts