KSGV

Het KSGV is een onafhankelijke vereniging die de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheid bestudeert. De vereniging stimuleert wetenschappelijke reflectie over actuele levensbeschouwelijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke debat. Daarmee beoogt het KSGV een kritisch onderscheidingsvermogen te bevorderen voor een geestelijk gezonde omgang met levensbeschouwing, religie en zingeving.

Geschiedenis

Doelstelling

Wie is wie

ANBI

Lid worden

Summary