G-50 Hoe waait de wind?

 24,50

Interpretatie van geestelijke verzorging door cliënten in de ggz

Auteur: WALTON, prof. dr. M.N. (Martin).

Beschrijving

Hoe denken cliënten in de ggz zelf over geestelijke verzorging? Een analyse van tweeëntwintig interviews met cliënten, voorafgegaan door een uitgebreid literatuuronderzoek en gevolgd door reflecties over inhoud en taak van geestelijke verzorging.

Prof. dr. M.N. Walton (1953) studeerde theologie te Leiden. Hij promoveerde in 1994 op een proefschrift over de verhouding tussen ecclesiologie en ethiek. Na een aantal jaren werkzaam te zijn als gemeentepredikant, werkte hij als predikant/geestelijk verzorger in de ggz in Deventer en als consulent ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als universitair docent ethiek in de zorg was hij korte tijd werkzaam bij de Universiteit Utrecht, daarna als docent geestelijke verzorging bij de Protestantse Theologische Universiteit, eerst te Kampen, vervolgens te Groningen, alwaar hij vanaf januari 2014 bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging is.

Inhoud

Inleiding: wie zegt wat geestelijke verzorging is?

Leeswijzer – Dank – Tussen

DEEL I. GEESTELIJKE ZORG EN ZINGEVING IN DE GGZ

1. Windrichtingen van geestelijke verzorging. Een eerste verkenning

1.1 Definities: de wind waait uit verschillende hoeken
1.2 Prins: ervaringsverhalen beluisteren
1.3 Trimbos-instituut: beroep geestelijk verzorger
1.4 Smeets: functies en doelen
1.5 Wat doen geestelijk verzorgers?
1.6 Wat verwachten patiënten?
1.7 Weging

2. Zorg voor zin in de ggz – De aard van de zinvragen

2.1 Vragen naar zin
2.2 Cliënten over intieme vragen
2.3 Lang: functies van geestelijke verzorging
2.4 Cliënten over geestelijke verzorging
2.5 Ontwerpen van geestelijke verzorging in de ggz
2.6 Weging

3. ‘Je vraagt dingen die onbestaanbaar zijn.’ – Presentatie van de onderzoeksgroep. Methodiek van het empirische gedeelte

3.1 Termen
3.2 Het houden van interviews
3.3 Het verwerken van de interviews

DEEL II. INTERPRETATIE VAN GEESTELIJKE VERZORGING DOOR CLIËNTEN

4. ‘Wat voor zin heb ik?’ – Uitspraken van cliënten in kaart gebracht

4.1 Groepswerk. ‘Een stukje filosoferen’
4.2 Individuele begeleiding. ‘Menswording’
4.3 Wat is geestelijke verzorging? ‘Hoop. Doorgaan met je leven.’
4.4 Relatie tot behandeling. Ontmoeting van ‘twee werelden’
4.5 De geestelijk verzorger. ‘Hij heeft mij gezien zoals ik ben’
4.6 Aanbevelingen: ‘pro-actiever’
Samenvatting: aanbevelingen
Nawoord bij de interviews

5. ‘Wat is dat voor aandacht?’ – Analyses van het interviewmateriaal

5.1 Stapeling van leed. ‘Mijn heimwee naar hoe ik was’
5.2 Geestelijke verzorging en behandeling. ‘Terugleiden naar zingeving’
5.3 De werking van empathie
5.4 Levensbeschouwelijke werkwijze
5.5 Resultaten van geestelijke verzorging
5.6 Menselijke kracht

6. ‘Open benaderingswijze’ – Reacties van expertpanels

6.1 ‘Normaliteit’ en ‘intensiteit’. Reacties van leden van een cliëntenraad
6.2 ‘Verbinding’. Reacties van geestelijk verzorgers
6.3 Reflecties

DEEL III. INHOUD EN WERKWIJZE VAN GEESTELIJKE VERZORGING – DIEPTE, HOOGTE, BREEDTE, LENGTE

7. Drievoudig snoer: identiteit, humaniteit en spiritualiteit – De vragen van geestelijke verzorging

7.1 Ordening
7.2 Identiteit
7.3 Humaniteit
7.4 Spiritualiteit
7.5 Levensvitaliteit: ‘Nefesh’

8. ‘Er een draai aan geven.’ – Methodische en hermeneutische gezichtspunten

8.1 Inzicht in de werkwijze?
8.2 Doelgerichtheid
8.3 Levensbeschouwelijke differentiatie
8.4 Hermeneutiek
8.5 Methodische differentiatie
8.6 Communicatie met behandelaars
8.7 Interactie tussen cliënt en geestelijk verzorger

9. Wat is geestelijke verzorging? – Twee samenvattingen

9.1 Op een rij. Vragen uit de literatuur
9.2 Met een metafoor. ‘De gastvrije gast’

NAWOORD

OVERZICHT VAN SUPPLEMENTEN

NOTEN

LITERATUUR

PERSONALIA_~_Martin Walton_~_

Extra informatie

Uitgever

Nijmegen: KSGV, augustus 2014

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “G-50 Hoe waait de wind?” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The Brand is: Publicaties