2-89 Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag

 19,50

Beschrijving

In de West-Europese samenlevingen is een religieuze transformatie zichtbaar. Er is sprake van nieuwe manieren van zoeken naar geloof, spiritualiteit en zin, ook in de ggz. Er wordt gezocht naar nieuwe taal en nieuwe praktijken bij het omgaan met eeuwenoude, menselijke vragen. Bundel met de uitgewerkte lezingen van twee KSGV-studiedagen en casuïstiek ter illustratie.

Inhoud

Blz. 7-15 Hetty Zock, Jos Pieper & Walter Krikilion | Inleiding
Blz. 16-38 Joantine Berghuijs | Nieuwe spiritualiteit, meervoudige religieuze betrokkenheid en zingeving
Blz. 39-41 Siebrecht Vanhooren | Casus: Ontwaken uit verslaving en geweld: Wim’s zoektocht naar zingeving en identiteit
Blz. 42-50 Anne-Mie Jonckheere | Zorg voor zinbeleving vandaag: zoeken naar taal voor wat grond en richting geeft
Blz. 51-53 Roel Vredenbregt | Casus: Zin zoeken buiten gevestigde tradities
Blz. 54-77 Christa Anbeek | Levensbeschouwelijke dialogen over kwetsbaar leven. De dringende behoefte aan een nieuwe existentiële, spirituele en ethische taal bij het zoeken naar zin in het kwetsbare leven
Blz. 78-80 Taco Bos | Casus: Spirituele groei in de laatste levensfase?
Blz. 81-95 Walter Krikilion & Griet Leysen | Zingeving als meerwaarde bij herstel in de ggz, met aandacht voor de specifieke rol van levensbeschouwing en spiritualiteit in de participatie- en herstelbeweging
Blz. 96-99 Griet Leysen | Casus: Mijn ervaringen vanaf augustus 2012 (48 jaar oud)
Blz. 100-115 Marijn Gilhuis | Hoe kijk je tegen je leven aan? Interdisciplinaire samenwerking en zorg voor levensbeschouwing in de praktijk van de ggz
Blz. 116-118 | Personalia

Personalia

Prof. dr. C.W. Anbeek is universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) en hoogleraar Remonstrantse theologie aan de VU Amsterdam.

Dr. Ir. J.T. Berghuijs is als onderzoeker verbonden aan de VU te Amsterdam op het project ‘Multiple Religious Belonging’, en betrokken bij het onderzoek ‘God in Nederland’.

Drs. T.M.C. Bos is werkzaam als geestelijk verzorger bij Pro Persona GGz, locaties Wolfheze en Arnhem.

Drs. M. Gilhuis werkt als geestelijk verzorger bij Bavo Europoort (Rotterdam), onderdeel van de Parnassia Groep (GGZ) en in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Dr. A.-M. Jonckheere is filosofe, doctor in theologie en psychotherapeute. Zij is werkzaam als levensbeschouwelijk zorgverlener en pastor bij Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA-Middelheim) en als psychotherapeute in Turnhout.

Dr. W. Krikilion, doctor in theologie en psychotherapeut, is stafmedewerker patiëntenzorg van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel (B) met aandachtsgebieden zingeving, levensbeschouwing, ethiek en cliëntenparticipatie. Hij heeft in het bijzonder aandacht voor zingeving en spiritualiteit in het herstelgericht werken en werkt daarbij nauw samen met ervaringsdeskundigen. Hij is coördinator van de KSGV-netwerkgroep Vlaanderen.

Drs. G. Leysen is licentiate in godsdienstwetenschappen en baccalaureus in theologie. Zij heeft jarenlange ervaring als godsdienstleerkracht in het hoger secundair onderwijs. Momenteel verricht zij als ggz-ervaringsdeskundige vrijwilligerswerk in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel (B).

Prof. dr. J.Z.T. Pieper is cultuur- en godsdienstpsycholoog, universitair docent godsdienstpsychologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’ vanwege het KSGV aan de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. S. Vanhooren is professor aan de KU Leuven. Hij doceert er cliëntgerichte psychotherapie en is academisch verantwoordelijke voor de postgraduaatopleidingen Cliëntgerichte psychotherapie. Daarnaast werkt hij als psychotherapeut in PraxisP (KU Leuven) en is hij verbonden aan het forensische team van CGG Prisma te Beernem. Hij is geïnteresseerd in existentiële thema’s en zingeving in de context van psychotherapie.

Drs. R. Vredenbregt is mindfulness trainer en godsdienstfilosoof en werkzaam als geestelijk verzorger bij Altrecht GGZ, locaties Utrecht en Zeist.

Prof. dr. T.H. Zock is theoloog en godsdienstpsycholoog en als bijzonder hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging’ verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij vrijgevestigd trainer en coach te Utrecht. Hetty Zock, Jos Pieper, Walter Krikilion (red.)_~_Hetty Zock, Jos Pieper, Walter Krikilion (red.)_~_

Extra informatie

Uitgever

Tilburg: KSGV, december 2016

ISBN

ISBN: 978-90-75886-56-6

Pagina's:

120

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “2-89 Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The Brand is: Publicaties