2-72 Psychische stoornis en delict

 9,50

Het voortdurende dilemma tussen zorg en straf

Auteurs: Rienk Janssens, Hans Boutellier, Fred van Iersel, Okke Wisse, Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer, Frans Derks.

Beschrijving

Mensen kunnen door een psychische stoornis een delict begaan. Zij hebben dan behandeling nodig, geen opsluiting in de gevangenis. Desondanks stopt de Nederlandse maatschappij steeds meer mensen met een psychische stoornis achter tralies weg. Welke aanpak is nodig om het tij te keren en psychisch gestoorde delictplegers de zorg te bieden die zij nodig hebben?

  • “Alleen al de laatste twee artikelen maken het voor mij meer dan waard om dit boek te lezen.” Cornelie van Well in Maandblad Geestelijke volksgezondheid 63, 2008, p. 1060.
  • “Al met al staan in dit boekje verfrissende en belangwekkende ideeën over de aanpak van mensen met enerzijds een misdaad op hun geweten en anderzijds een psychische stoornis. Zijn deze mensen nu misdadigers of zijn zij psychiatrische patiënten? Het antwoord op deze vraag is dat zij in de eerste plaats mensen in nood zijn die onze hulp nodig hebben, maar ook ons respect verdienen voor wat hen allemaal is overkomen. Het gaat niet alleen maar om het afrekenen om wat zij anderen hebben aangedaan. Een stimulerend, warm en verfrissend boekwerkje dat veel kennis en begrip in een beperkt aantal pagina’s weet over te brengen.” Prof. dr. H.J.C. van Marle in Tijdschrift voor Psychiatrie 51, 2009, nr. 12, p. 937.
  • “Een interessante en prikkelende bundel waar het gaat om omgang met mensen die vaak geen goede opvang en behandeling krijgen, noch in de psychiatrie, noch in het gevang. Tussen wal en schip dus. Een onderwerp waar veel te weinig aandacht en waardering voor bestaat, ook in ons land. Hulde aan de KSGV om aan dit gevoelige thema een studiebijeenkomst te wijden!” Johan Paul Goossen in Tussentijds, Orgaan van de vereniging van geestelijk werkers ‘Albert Camus’, nummer 16, mei 2009, p. 31.

Inhoud

Blz. 7-20 Frans Derks | Ten geleide
Blz. 21-32 Rienk Janssens | De systemen passen vaak niet bij de problemen
Blz. 33-49 Hans Boutellier | Dokteren ter disciplinering. Over maatschappelijke veiligheid en geestelijke volksgezondheid
Blz. 50-77 Fred van Iersel | ‘Mijn naam is Legioen want wij zijn talrijk.’ (Mc 5,1-20). Psychisch gestoorde gedetineerden als uitdaging voor het justitiepastorale paradigma in theorie en praktijk
Blz. 78-93 Okke Wisse | ‘There is nothing either good or bad, but thinking makes it so … ‘
Blz. 94-108 Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer & Frans Derks | Een verliesacceptatiegroep voor tbs-patiënten met schizofrenie
Blz. 109 Personalia

Personalia

Drs. H.J. de Boer is psychiater bij het cluster psychotische stoornissen van de Van der Hoeven Kliniek.

Prof. dr. J.C.J. Boutellier is als sociaalpsycholoog gespecialiseerd in veiligheid, criminaliteit en publieke moraal. Hij is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en bijzonder hoogleraar veiligheid & burgerschap aan de Vrije Universiteit.

Dr. F.C.H. Derks is psycholoog, medewerker van het stafbureau van de Van der Hoeven Kliniek, Utrecht, en voorzitter van het KSGV.

Prof. dr. A.H.M. van Iersel is hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van justitie en bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Universiteit van Tilburg.

Drs. J.C. Janmaat is gz-psycholoog i.o. bij De Waag, Den Haag. Ten tijde van het schrijven van dit artikel was zij groepsleider op de afdeling voor schizofrene patiënten De Doelen in de Van der Hoeven Kliniek, Utrecht.

Dr. R. Janssens is waarnemend algemeen secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en projectleider van het RMO-advies Straf en zorg: een paar apart.

Drs. P. Schuurmans is forensisch psychiatrisch werker op de forensische polikliniek De Waag in Almere. Eerder was ze groepsleider in de transmurale voorziening De Voorde van de Van der Hoeven Kliniek, Amersfoort.

Drs. N.P. Wisse is protestants geestelijk verzorger bij de Van der Hoeven Kliniek, centrum voor klinische forensische psychiatrie in Utrecht._~_Rienk Janssens, Hans Boutellier, Fred van Iersel, Okke Wisse, Pamela Schuurmans, Jacqueline Janmaat, Hans de Boer, Frans Derks_~_

Extra informatie

Uitgever

Tilburg: KSGV, juli 2008

ISBN

ISBN: 978-90-75886-35-1

Pagina's:

110

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “2-72 Psychische stoornis en delict” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The Brand is: Publicaties