Nieuws

‘Handboek Psychiatrie en religie – Levensbeschouwelijke diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg’ in herziene uitgave verschenen

Bij uitgeverij Boom De Tijdstroom is zojuist de herziene uitgave ‘Handboek Psychiatrie en religie – Levensbeschouwelijke diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg’ verschenen onder redactie van Harold van Megen en onze KSGV’ers Arjan Braam en Piet Verhagen. Het nieuwe handboek, gebaseerd op baanbrekend internationaal en Nederlands onderzoek, presenteert nieuwste inzichten op het gebied van positieve gezondheid, […]

Prof. Piet Verhagen ontvangt de Oskar Pfister Award 2024

Onze KSGV-hoogleraar Piet Verhagen zal tijdens een ceremonie in New York volgend jaar de Oskar Pfister Award 2024 in ontvangst mogen gaan nemen. De prijs eert (excellente wetenschappelijke) bijdragen op terreinen van psychiatrie en religiewetenschappen en wordt sinds 1983 uitgereikt. De prijs is ingesteld door American Psychiatric Association (APA) en Association of Mental Health Clergy (thans […]

Verschijning nieuwe KSGV-publicatie

In de voorbije periode is er volop gewerkt aan onze nieuwe uitgave ‘Veerkracht in tijden van collectieve crisis’. In deze bundel zijn uitgewerkte lezingen van de (Nederlandse) KSGV-studiebijeenkomst ‘Een ziekmakende maatschappij… hoe hierin veerkracht ontwikkelen?’ opgenomen alsmede ook bijdragen uit Vlaanderen. De auteurs gaan nader in op de impact van collectieve crises als de aardbevingsproblematiek […]

Stripverhalen als vindplaatsen van religie

Een spiksplinternieuw stripmuseum in Groningen en in Noordwijk aan Zee, diepgravende recensies van beeldromans in de kwaliteitskranten, succesvolle verfilmingen van Amerikaanse comics in de bioscoop, op Netflix (Preacher) en Disney+ (Moon Knight). Het medium strip staat in de belangstelling en gedijt zowel op het web als in boekvorm, als ‘zevende kunst’ en als entertainment. Minder […]

Lid van Verdienste bij de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP): Piet Verhagen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVGP van 7 juni 2023 is KSGV-hoogleraar prof. dr. Piet Verhagen benoemd tot Lid van Verdienste. Piet Verhagen is meer dan 30 jaar lid van de NVGP en sinds 2000 lid van de redactie van het tijdschrift Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie. Vanuit de rol als redactielid heeft hij bijgedragen aan het […]

Generieke module ‘Zingeving in de psychische hulpverlening’ (Akwa GGZ)

Recent is een nieuwe kwaliteitsstandaard binnen de geestelijke gezondheidszorg gerealiseerd, meer inhoudelijk valt daarover te lezen via: https://akwaggz.nl/nieuwe-kwaliteitsstandaard-zingeving-in-de-psychische-hulpverlening/ Tal van vakverenigingen waren hierbij betrokken: verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, praktijkondersteuners-huisarts (POH-GGZ), huisartsen, vaktherapeuten, psychologen/psychotherapeuten, klinisch geriaters, psychiaters, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen, plus ook het patiënten- en naastbetrokkenen platform MIND. Een aantal KSGV-hoogleraren waren eveneens betrokken: Arjan Braam en […]