Publicatielijst

Lijst van publicaties door prof. dr. M.H.F. van Uden

1979

M.H.F. van Uden. Slapeloosheidsbehandeling door monotone woordherhaling. Gedrag. Tijdschrift voor Psychologie 4, 1979, 229-254.

1981

Rien van Uden. N=1 Studie patiënte mevrouw de B. Vereniging voor Gedragstherapie, Nijmegen, 1981.

1982

M.H.F. van Uden & W.J. Berger. Religion and grief. An exploratory study by means of depth-interviews. In: Proceedings of the second symposium on the psychology of religion in Europe (38-43). Nijmegen: Vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1982.

M.H.F. van Uden & J.M. van der Lans (red.). Ontwikkelingen in de godsdienstpsychologie. Themanummer. Gedrag. Tijdschrift voor Psychologie 10, 1982, 1/2.

M.H.F. van Uden & P.J.M. Spitters. De rol van het religieuze zingevingssysteem in crisisverwerking. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews. Gedrag. Tijdschrift voor Psychologie 10, 1982, 1/2, 17-39.

1983

W.J. Berger & M.H.F. van Uden. Mature and immature religion. Contact. The interdisciplinary Journal of Pastoral Studies 37, 1983, 1, 14-25.

W.J. Berger & M.H.F. van Uden. Rijpe en onrijpe religie. In: W.J. Berger, Zielzorger vandaag (202-218). Den Haag: Voorhoeve, 1983.

M.H.F. van Uden. Rouw en religie. 25 gevalsstudies. Rapport CG 8302. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1983.

1984

W.J. Berger & M.H.F. van Uden. Rijpe en onrijpe religie. In: H. Faber (red.), Pastoraat. Balans en perspectief II (86-102). Kampen: Kok, 1984.

M.H.F. van Uden & G.H.M. Mertens. Religiositeit als diagnostisch hulpmiddel. Beschouwing naar aanleiding van een casus. In: J.M. van der Lans (red.), Spiritualiteit. Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen (161-174). Baarn: Ambo, 1984.

1985

M.H.F. van Uden. Religie in de crisis van de rouw. Een exploratief onderzoek door middel van diepte-interviews. Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1985 (dissertatie Katholieke Universiteit Nijmegen).

W.J. Berger, A.M. Hoenkamp-Bisschops & M.H.F. van Uden. Pastorale Psychologie. Een toegepaste wetenschap tussen godsdienstpsychologie en theologie. Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen 12, 1985, 3, 270-279.

J. Pieper, M. van Uden & A. Hoenkamp-Bisschops. Trouwen in de kerk. Resultaten van een landelijk onderzoek in Nederland naar de huwelijksmotivatie. In: A. Blijlevens en E. Henau (red.), Huwelijkssluiting (11-39). Averbode: Altiora, 1985.

W.J. Berger & M.H.F. van Uden. Reife und unreife Religiosität. Archiv für Religionspsychologie 17, 1985, 17, 202-217.

M.H.F. van Uden. Religion in the crisis of bereavement. Abstracts First international symposium on grief and bereavement in contemporary society. Jerusalem, 1985, 169.

1986

M.H.F. van Uden. A social psychological model of the individual meaning system. In: J.A. van Belzen & J.M. van der Lans (red.). Current issues in the psychology of religion (264-271). Amsterdam: Rodopi, 1986.

J.W. Oosterwijk, M.H.F. van Uden & L. Hensgens. Pilgrimage: motivation and effects. In: J.A. van Belzen & J.M. van der Lans (red.). Current issues in the psychology of religion (173-182). Amsterdam: Rodopi, 1986.

M.H.F. van Uden. Hoop in hopeloze dagen. Godsdienstpsychologische notities rond een eenmalige bedevaart. In: J.A. van Belzen & J.M. van der Lans (red.). Rond godsdienst en psychoanalyse (102-114). Kampen: Kok, 1986.

J.W. Oosterwijk, L.H. Hensgens, J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Rapport Bedevaartonderzoek Wittem. Heerlen: UTP, 1986.

1987

Jan Oosterwijk, Anke Hoenkamp-Bisschops, Jos Pieper & Rien van Uden. Steun en ontmoeting. Onderzoek onder bedevaartgangers naar Lourdes. Heerlen: UTP, 1987.

Frans Derks & Rien van Uden. Geloven: vragen, weten, doen. Religieuze opvattingen en praxis van UTP-studenten. Heerlen: UTP, 1987.

Rien van Uden. Zwakke Ik vecht met Sterkere Broer om Moeders Liefde tegen Slechte Vader. Speling. Tijdschrift voor Bezinning 39, 1987, 4, 28-34.

Rien van Uden. Gejaagd door de wind. Over de werking van rituelen in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 13, 1987, 5, 274-282.

1988

M.H.F. van Uden. Religion in the crisis of bereavement. In: E. Chigier (ed.). Grief and bereavement in contemporary society. Volume III: Community and support systems (91-97). London: Freund, 1988.

M. van Uden & P. Post (red.). Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling. Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1988.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Waarom ter bedevaart? Motievenonderzoek bij bedevaartgangers naar Wittem. In: M. van Uden & P. Post (red.) Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling (145-158). Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1988.

J.Z.T. Pieper, J.W. Oosterwijk & M.H.F. van Uden. Bedevaart: Steun en ontmoeting. Over de bedevaart naar Lourdes. In: M. van Uden & P. Post (red.) Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling (159-170). Nijmegen: Dekker & van de Vegt, 1988.

Jos Pieper & Rien van Uden. Bidden in Banneux. Een onderzoek onder bedevaartgangers naar Banneux. Heerlen: UTP, 1988.

M.H.F. van Uden. Een goede hulp bij de behandeling van rouwcliënten. Boekbespreking van: O. van der Hart e.a. Afscheid nemen. Afscheidsrituelen in psychotherapie. Lisse: 1987. In: Gedrag. Tijdschrift voor Psychologie en Gezondheid 16, 1988, 3, 139-140.

J.Z.T. Pieper, A.M. Hoenkamp-Bisschops & M.H.F. van Uden. Religiöse und soziale Motivation für die kirchliche Trauung. Archiv für Religionspsychologie 18, 1988, 243-257.

M. van Uden. Rouw, religie en ritueel. Baarn: Ambo, 1988.

1989

Frans Derks, Jos Pieper & Rien van Uden. Bedevaart: De interviews. Verslag van gesprekken met enkele bedevaartgangers (Wittem-Lourdes). Heerlen: UTP, 1989.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Christian pilgrimage. Motivational structures and ritual functions. In: Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (288-297). Nijmegen: Department of Cultural Psychology and Psychology of Religion, 1989.

1990

Marinus H.F. van Uden. Trauerrituale in der Psychotherapie. Archiv für Religionspsychologie 19, 1990, 189-201.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Wallfahrt. Hilfe und Begegnung. Archiv für Religionspsychologie 19, 1990, 243-255.

J. Pieper, P. Post & M. van Uden. Beweegredenen. Sociaal-wetenschappelijke peilingen naar bedevaartmotieven. Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse Cultuurwetenschap 16, 1990, 2, 176-202.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Christian pilgrimage. Motivational structures and ritual functions. In: H.G. Heimbrock & H.B. Boudewijnse (eds.). Current studies on Rituals (165-176). Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1990.

M. van Uden. Boekbespreking van: C.F.G.E. Hallewas. In de schaduw des doods. Pastoraat aan mensen in rouw. Hardinxveld: Narratio, 1989. Praktische Theologie 17, 1990, 1, 92-94.

M. van Uden. Boekbespreking van: J.A. van Belzen. Psychopathologie en religie. Ideeën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940. Kampen: Kok, 1989. Praktische Theologie 17, 1990, 1, 80-82.

M. van Uden. Boekbespreking van: Jan van der Wal. De nasleep van suicides en dodelijke verkeersongevallen. Een onderzoek naar de psychische en sociale gevolgen voor nabestaanden. Leiden: DSWO Press, 1988. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 21, 1990, 6, 274.

1991

M. van Uden, J. Pieper & E. Henau (red.). Bij Geloof. Over bedevaarten en andere uitingen van volksreligiositeit. Hilversum: Gooi en Sticht, 1991.

Rien van Uden & Jos Pieper. Bidden in Banneux. Motieven en belevingen van bedevaartgangers. In: M. van Uden, J. Pieper & E. Henau (red.) Bij Geloof. Over bedevaarten en andere uitingen van volksreligiositeit (55-81). Hilversum: Gooi en Sticht, 1991.

Rien van Uden. Over heiligen dichtbij en veraf. Reflecties naar aanleiding van een casus. In: M. van Uden, J. Pieper & E. Henau (red.) Bij Geloof. Over bedevaarten en andere uitingen van volksreligiositeit (155-162). Hilversum: Gooi en Sticht, 1991.

Frans Derks, Jos Pieper & Rien van Uden. Transformatie en confirmatie. Interviews met bedevaartgangers naar Wittem en Lourdes. In: M. van Uden, J. Pieper & E. Henau (red.) Bij Geloof. Over bedevaarten en andere uitingen van volksreligiositeit (105-123.). Hilversum: Gooi en Sticht, 1991

Marinus H.F. van Uden. Religiosität und Psychodiagnostik. Wege zum Menschen 43, 1991, 75-82.

M. van Uden & J. Pieper (red.) Bedevaart als volksreligieus ritueel. Heerlen: UTP-Teksten 16, 1991.

Jos Pieper & Rien van Uden. De huidige Lourdesbedevaart. Motieven en effecten. In: M. van Uden & J. Pieper (red.) Bedevaart als volksreligieus ritueel (7-26). Heerlen: UTP-Teksten 16, 1991.

Rien van Uden. Grenservaringen. Een sterfbedhuwelijk. Speling. Tijdschrift voor Bezinning 43, 1991, 1, 29-35.

Jos Pieper & Rien van Uden. Geestelijke gezondheid en religie. Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten 2, 1991, 33-52.

M. van Uden, J. Pieper & E. Henau. Modern pilgrimage and faith. Journal of Empirical Theology 4, 1991, 32-51.

J. Pieper & M. van Uden. Lourdes: A place of religious transformations? In: Proceedings of the fifth symposium for the psychology of religion. Leuven: Centrum voor godsdienstpsychologie KUL, 1991, 10 pg.

M. van Uden. On saints. Case-studies between belief and unbelief. In: Proceedings of the fifth symposium for the psychology of religion. Leuven: Centrum voor godsdienstpsychologie KUL, 1991, 8 pg.

1992

Joseph Z.T.Pieper & Marinus H.F. van Uden. Wallfahrt als Glaubensentwicklung. Wandlung und Festigung. Archiv für Religionspsychologie 20, 1992, 270-283.

Jos van den Brand, Jos Pieper & Rien van Uden. Crematie: doodgewoon? Een vooronderzoek naar het hedendaagse crematieritueel. Heerlen: UTP, 1992.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religie in de Riagg: Vreemde eend of kind aan huis? Zin in welzijn. Tijdschrift voor levensbeschouwing en zingevingsvraagstukken in welzijn en gezondheidszorg 3, 1992, 60-65.

Jacques Kerssemakers, Rien van Uden & Willem Berger. Paul W. Pruyser (1916-1987). Klinisch godsdienstpsycholoog (7-13). In: Paul W. Pruyser. Geloof en Verbeelding. Essays over levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Baarn: Ambo, 1992.

1993

Rien van Uden. Over de economie van de hulp. Helpen als existentiële ruil. In: R. Nauta (red.). Helpen. Zin en onzin. Over de zin en de betekenis van helpen (17-24). Kampen: Kok, 1993.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Ex-cliënten over de Riagg OZL. Resultaten van een satisfactieonderzoek onder cliënten van wie de behandeling bij de Riagg OZL te Heerlen in 1991 is afgesloten. Heerlen: UTP, 1993.

Jos Pieper & Rien van Uden. Tevredenheidsonderzoek ouderen. Ex- cliënten van de afdeling ouderen over de Riagg OZL. Heerlen: OZL- rapport, 1993.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Ex-cliënten over de Riagg Zwolle. Resultaten van een satisfactieonderzoek onder cliënten van wie de behandeling bij de Riagg Zwolle in 1991 is afgesloten. Heerlen: UTP, 1993.

Jan van der Lans, Jos Pieper & Rien van Uden. Levensbeschouwing en geloof in de geestelijke gezondheidszorg. Een onderzoek onder Riagg-medewerkers. Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten 4, 1993, 111-125.

Rien van Uden. Wikken en wegen rond de dood van de partner. Boekbespreking van: H.A.W. Schut. Omgaan met de dood van de partner. Effecten op gezondheid. Effecten van rouwbegeleiding. Amsterdam: Thesis publishers, 1992. Gedrag en gezondheid. Tijdschrift voor psychologie en gezondheid 21, 1993, 306-308.

1994

Joseph Z.T. Pieper & Marinus H.F. van Uden. Lourdes: A place of religious tranformations? International Journal for the Psychology of Religion 4, 1994, 4, 91-104.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religion in der seelischen Gesundheitsfürsorge in den Niederlanden. Archiv für Religionspsychologie 21, 1994, 21, 220-231.

J. Pieper, P. Post & M. van Uden (red.) Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit. Baarn: Gooi en Sticht, 1994.

Rien van Uden & Jos Pieper. Lourdes: Plaats van religieuze tranformatie? In: J. Pieper, P. Post & M. van Uden (red.) Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit (39-57). Baarn: Gooi en Sticht, 1994.

N. Engelen, J. Pieper & M. van Uden. Ouderenzorg vraagt eigen satisfactieonderzoek. Maandblad Geestelijke volksgezondheid 49, 1994, 1118-1123.

Marinus H.F. van Uden. On saints. Case-studies between belief and unbelief. In: Jozef Corveleyn & Dirk Hutsebaut (eds.) Belief and Unbelief. Psychological perspectives (175-184). Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1994

1995

H.A. Alma & M.H.F. van Uden. Sunden’s Role Theory of Religion and Symbolic Interactionism. In: Nils G. Holm & J.A. Belzen (eds.) Sunden’s Role Theory. An Impetus to Contemporary Psychology of Religion (77-104). Abo: Abo Akademi, 1995.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Ex-cliënten van de Riagg OZL (Heerlen) en de Riagg-Zwolle over geloof en levensbeschouwing. Een kwalitatieve analyse. Heerlen: UTP, 1995.

M. van Uden, J. Pieper & P. Post (red.) Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. Baarn: Gooi & Sticht, 1995.

Rien van Uden, Jos Pieper & Paul Post. Ten geleide. In: M. van Uden, J. Pieper & P. Post (red.) Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (5-13). Baarn: Gooi & Sticht, 1995.

Jos Pieper & Rien van Uden. Op weg naar Santiago de Compostela. Ervaringen van pelgrims. In: M. van Uden, J. Pieper & P. Post (red.) Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (53-83). Baarn: Gooi & Sticht, 1995.

1996

M.H.F. van Uden. Tussen zingeving en zinvinding. Onderweg in de klinische godsdienstpsychologie. Tilburg: Tilburg University Press, 1996.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Religie in de geestelijke gezondheidszorg. Nijmegen: KSGV, 1996.

M.H.F. van Uden, A.J. Gerritsen, J.M. van der Lans & J.Z.T. Pieper. Klinische Godsdienstpsychologie. Over religie en geestelijke gezondheid. (PGO-blokboek). Nijmegen: KSGV, 1996.

J.Z.T Pieper & M.H.F. van Uden. Religion in mental health care: Patients’ views. In: P.J. Verhagen & G. Glas (eds.) Psyche and Faith. Beyond Professionalism (69-83). Zoetermeer: Boekencentrum, 1996.

A.M. Hoenkamp-Bisschops, J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Clergy, capacity for emotional intimacy and sexual abuse. In: P.J. Verhagen & G. Glas (eds.) Psyche and Faith. Beyond Professionalism (85-97). Zoetermeer: Boekencentrum, 1996.

J. Pieper & M. van Uden. Geloof en levensbeschouwing binnen de Riagg-hulpverlening. Ex-cliënten aan het woord. Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten 7, 1996, 115-127.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Mental health and religion. A theoretical survey. In: Halina Grzymala-Moszczynska & Benjamin Beit-Hallahmi (eds.) Religion, Psychopathology and Coping (35-55). Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1996.

Marinus H.F. van Uden & Joseph Z.T. Pieper. Pilgrims to Santiago. A case-study of their spiritual experiences. Studies in Spirituality 6, 1996, 276-288.

1997

M.H.F. van Uden. Psychotherapie als existentielles Tauschgeschäft. Archiv für Religionspsychologie 22, 1997, 211-218.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Religion and Mental Health. A complex relationship. Archiv für Religionspsychologie 22, 1997, 219-236.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Geloof en levensbeschouwing binnen de Riagg’s te Heerlen en Sittard: Houdingen van therapeuten. Heerlen: KUN, 1997, 39 pp.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Geloof en levensbeschouwing binnen de Gliagg Dordrecht: Houdingen van therapeuten. Heerlen: KUN, 1997, 36 pp.

1998

Jacques Janssen, Rien van Uden en Hans van der Ven (red.) Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur. Nijmegen: KSGV, 1998.

Jacques Janssen, Rien van Uden & Hans van der Ven. Ten geleide. In: Jacques Janssen, Rien van Uden & Hans van der Ven (red.). Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur (13-17). Nijmegen: KSGV, 1998.

Jos Pieper & Rien van Uden. Riagg-therapeuten over geloof en levensbeschouwing. In: Jacques Janssen, Rien van Uden en Hans van der Ven (red.) Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur (52-74). Nijmegen: KSGV, 1998.

Paul Post, Jos Pieper & Marinus van Uden. The modern pilgrim. Multidisciplinary explorations of christian pilgrimage. Leuven: Peeters, 1998.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Geloof en levensbeschouwing in de geestelijke gezondheidszorg. In: G. Glas (red.). Psychiatrie en religie. De bijna verloren dimensie (75-97). Nijmegen: KSGV, 1998.

M. van Uden & J. Pieper (red.). Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie. Nijmegen: KSGV, 1998.

Rien van Uden & Jos Pieper. Ten geleide. In: M. van Uden & J. Pieper (red.). Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie (7-13). Nijmegen: KSGV, 1998.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religieuze hulpverlening. Gliagg-therapeuten over geloof en levensbeschouwing. In: M. van Uden & J. Pieper (red.). Wat baat religie? Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie (47-66). Nijmegen: KSGV, 1998.

1999

Rien van Uden. De psychologische functie van het afscheidsritueel. In: Ineke Strouken & Albert van der Zeijden (red.) De dood onder ogen zien. Veranderende opvattingen over sterven en dood (29-36). Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 1999

J. Pieper, P. Post & M. van Uden (red.) Pelgrimage in beweging. Een christelijk ritueel in nieuwe contexten. Baarn: Gooi & Sticht, 1999.

Jos Pieper, Paul Post & Rien van Uden. Ten geleide. In: J. Pieper, P. Post & M. van Uden (red.) Pelgrimage in beweging. Een christelijk ritueel in nieuwe contexten. Baarn: Gooi & Sticht, 1999, 7-11.

André Mulder, Jos Pieper & Rien van Uden. Moderne pelgrims naar Santiago de Compostela. Van mythe naar handeling. In: J. Pieper, P. Post & M. van Uden (red.) Pelgrimage in beweging. Een christelijk ritueel in nieuwe contexten (39-56). Baarn: Gooi & Sticht, 1999.

M.H.F.van Uden. De psychologische funktie van het afscheidsritueel. Jaarboek voor Liturgieonderzoek 15, 1999, 201-211.

I. Schuurman, M. van Uden & J. Pieper. Meer licht op levensbeschouwing in therapie. Een kwalitatief onderzoek naar levensbeschouwing onder Gliagg- en Riagg-therapeuten. Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten 10, 1999, 100-115.

2000

M.H.F. van Uden. Tussen zingeving en zinvinding. Onderweg in de klinische godsdienstpsychologie. In: J.A. van Belzen (red.) Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II (114-133). Kampen: Kok, 2000.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Geestelijke verzorging op Van Gogh. Onderzoek onder cliënten van het Vincent van Gogh Instituut naar hun geloof/levensbeschouwing en hun behoefte aan geestelijke verzorging. Venray: Van Gogh, 2000.

M.H.F. van Uden. Psychotherapy and Religious Problems. Archiv für Religionspsychologie 23, 2000, 243-252.

M.H.F. van Uden & J.Z.T. Pieper. Religion in Mental Health Care: Psychotherapists’ Views. Archiv für Religionspsychologie 23, 2000, 264-277.

2001

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Geestelijke Verzorging op De Fontein. Onderzoek onder cliënten van De Fontein naar hun geloof/levensbeschouwing en hun behoefte aan geestelijke verzorging. Utrecht: De Fontein, 2001.

André Mulder, Jos Pieper & Rien van Uden. Pastores: Hoe redden ze het rond de crematieplechtigheid? In: K. Sonnberger, H. Zondag & A. van Iersel (red.) Redden pastores het? Religieus leiderschap aan het begin van de eenentwintigste eeuw (62-82). Budel: Damon, 2001.

Rien van Uden & Jos Pieper. Klinische godsdienstpsychologie. Een trainingsmodel. In: T.H. Zock & G. Glas (red.) Religie in de psychiatrie (103-124). Tilburg: KSGV, 2001.

Tijs Michels, Jos Pieper & Rien van Uden. Bewegingen rond de huwelijkssluiting. Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 17, 2001, 107-134.

André Mulder, Jos Pieper & Marinus van Uden. From myth to act. Modern Pilgrimage to Santiago. In: P. Post, G. Rouwhorst, L. Van Tongeren & A. Scheer (eds.) .Christian feast and festival.The Dynamics of Western Liturgy and Culture (729-745). Leuven: Peeters, 2001.

2002

Marinus van Uden & Joseph Pieper. Klinische Religionspsychologie. Ein Trainingsmodell. Wege zum Menschen 54, 2002, 241-253.

Jos Pieper & Rien van Uden. Geestelijke verzorging in de psychiatrie. Kansen voor kerkelijke presentie? In: C. Sterkens & J.A. van der Ven. De functie van de Kerk in de hedendaagse maatschappij (359-374). Averbode: Altiora, 2002.

Rien van Uden. Me, Myself and I. Over echt jezelf worden. Ex Umbris. Magazine van de Theologische Faculteit Tilburg 3, 2002, nr. 2, 11-13.

2003

Hans Alma, Jos Pieper & Rien van Uden. “When I find myself in times of trouble…” Pargament’s Religious Coping Scales in the Netherlands. Archiv für Religionspsychologie 24, 2003, 64-74.

Marinus van Uden. On Mental Health and Religious Passion. In: B. Roebben, L. Van der Tuin (eds.) Practical Theology and the Interpretation of Crossing Boundaries (81-88). Münster: Lit Verlag, 2003.

J.Z.T. Pieper & M.H.F. van Uden. Geloof en levensbeschouwing binnen het referentiekader van psychotherapeuten. In: F. van Ree (red.). GGZ en levensbeschouwing. Psychiatrische hulp aan Nederlanders en Medelanders (39-52). Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers, 2003.

Marinus van Uden & Jos Pieper. Clinical Psychology of Religion. A Training Model. Archiv für Religionspsychologie 25, 2003, 155-164.

M.H. Prins, J.A.P.J. Janssen & M.H.F. van Uden. Cultural Diversity in a Catholic University. International Journal of Education and Religion 4, 2003, 168-185.

2004

Marinus van Uden, Hans Alma & Jos Pieper. “Bridge over troubled water.” Some further results on the receptive coping scale. Journal of Empirical Theology 17, 2004, 101-114.

Joseph Pieper & Marinus van Uden. Pastoral Care in Psychiatry. Patients’ Expectations. In: D. Nauer, R. Nauta & H. Witte (eds). Religious Leadership and Christian Identity (97-114). Münster: LIT Verlag, 2004.

2005

Marinus H.F. van Uden & Guus L. van Heck. Themanummer Religie, spiritualiteit en gezondheid. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3.

Guus van Heck & Marinus van Uden. Religie, spiritualiteit en gezondheid. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3, 97-101.

Marinus van Uden, Jos Pieper & Hans Alma. “Bridge over troubled water.” Resultaten van onderzoek naar receptiviteit. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3, 169-180.

Guus L. van Heck & Marinus H.F. van Uden. Religie, spiritualiteit en coping met gezondheidsgerelateerde stress. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3, 133-143.

Jos Pieper & Marinus van Uden. Religie en coping in de geestelijke gezondheidszorg. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3, 144-153.

Sarah Bänziger, Jacques Janssen & Marinus van Uden. Bidden en coping. Waarom bidden niet verdwijnt. Gedrag & Gezondheid 33, 2005, nr. 3, 154-168.

Joseph Pieper & Marinus van Uden. Religion and Coping in Mental Health Care. Amsterdam/New York: Rodopi, 2005.

2006

Ad van Heeswijk, Nico ter Linden, Rien van Uden & Hetty Zock. Op verhaal komen. Religieuze biografie en geestelijke gezondheid. Tilburg: KSGV, 2006.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religie in een forensisch psychiatrische setting. Patiënten van de Pompestichting over geloof/levensbeschouwing en geestelijke verzorging. Tilburg: KSGV, 2006.

Rien van Uden. Religieuze coping. Religie tot heil en heling. In: Ad van Heeswijk, Nico ter Linden, Rien van Uden & Hetty Zock. Op verhaal komen. Religieuze biografie en geestelijke gezondheid (66-77). Tilburg: KSGV, 2006.

M. Prins, M. van Uden, J. Janssen & C. van Halen. Remnants of Youth Cultures. In: M. Prins. The Fragmentization of Youth (87-98). Nijmegen: Radbouduniversiteit, 2006.

2007

Rien van Uden & Ella Scherpenisse. Levens- en zingevingsvragen bij patiënten in het ziekenhuis. Een zorg voor verpleegkundigen? Tijdschrift Geestelijke Verzorging 43, 2007, 11-19.

Jos Pieper & Marinus van Uden. Unchain my Heart… Religious coping and Well Being in a Forensic Psychiatric Institution. Archive for the Psychology of Religion 29, 2007, 289-304.

Rien van Uden, Jos Pieper & Janske van Eersel. Religieuze coping en kanker. In: H. Zondag e.a. Kwetsuren van de ziel. Religie en het moderne levensgevoel (120-144). Nijmegen: Valkhof Pers, 2007.

Rien van Uden. Over religie en geestelijke gezondheid. Zelfkennis en zingeving. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk 6, 2007, 4-7.

2008

Sarah Bänziger, Marinus van Uden & Jacques Janssen. Praying and coping: The relation between varieties of praying and religious coping styles. Mental Health, Religion & Culture 11, 2008, 101-118.

Margreet de Vries, Marinus van Uden, Gerben Heitink & Joseph Pieper. Healthy religiosity and salutary faith. Clarification of concepts from the perspective of psychology, psychiatry and of theology. Journal of Empirical Theology 21, 2008, 88-108.

Rien van Uden. Religie in de geestelijke gezondheidszorg. Religious coping. Van A tot Z. Van Analyse tot Zorginnovatie, Periodiek als katalysator van Zorgvernieuwing bij GGZ Oost-Brabant 11, 2008, nr. 1, 9-11.

Rien van Uden. Religie: Van remmend tot heilzaam. Psychopraxis 10, 2008, 239-243.

2009

Rien van Uden, Jos Pieper, Janske van Eersel, Wim Smeets & Hanneke van Laarhoven. Religieuze en niet-religieuze coping bij kankerpatiënten. In: Cor van Halen, Maerten Prins & Rien van Uden (red.). Religie doen. Religieuze praktijken in tijden van individualisering (97-120). Tilburg: KSGV, 2009.

Cor van Halen, Maerten Prins & Rien van Uden (red.). Religie doen. Religieuze praktijken in tijden van individualisering. Tilburg: KSGV, 2009.

Marinus van Uden & Joseph Pieper (red.) Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin. Nijmegen: Valkhof Pers, 2009.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religieuze coping in de intramurale gezondheidszorg. Zichtbaar en onzichtbaar. In: Marinus van Uden & Joseph Pieper (red.) Zichtbare en Onzichtbare Religie. Over de varianten van religieuze zin (107-122). Nijmegen: Valkhof Pers, 2009.

Marinus H.F. van Uden, Joseph Z.T. Pieper, Janske van Eersel, Wim Smeets & Hanneke W.M. van Laarhoven. Religious and Nonreligious Coping among Cancer Patients. Journal of Empirical Theology 22, 2009, 195-215.

2010

Hessel Zondag & Rien van Uden. ‘I just believe in me’. Narcissism and religious coping’. Archive for the Psychology of Religion 32, 2010, 69-85.

Hessel Zondag & Rien van Uden. Narcisme en religieuze coping. Psyche & Geloof 21, 2010, 92-103.

Rien van Uden, Jos Pieper & Janske van Eersel. De geestelijk verzorger en het religieuze copingproces van kankerpatiënten. In: Christien den Draak & Wim Smeets (red.). Van kapucijn tot consulent spirituele zorg. Biografische ontwikkelingslijnen bij veertig jaar geestelijke verzorging en pastoraat (58-74). Tilburg: KSGV, 2010.

2011

Hessel Zondag & Rien van Uden. ‘Still knockin’ on heaven’s door.’. Narcissism and Prayer’. Journal of Empirical Theology, 2011, 24, 19-35.

Hessel Zondag & Rien van Uden. ‘My special Prayer’. Over Sacralisering van het Zelf, God en Gebed. In: Petra Versnel-Mergaerts & Louis van Tongeren (red.). Heilig, Heilig, Heilig. Over Sacraliteit in Kerk en Cultuur. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne, 2011, 77-95.

2012

Rien van Uden & Hessel Zondag. Religie als existentieel hulpmiddel. Over zingeving, religieuze coping en rituelen. In: E. Vermetten, R. Kleber & O. van der Hart (red.), Handboek Posttraumatische stressstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom, 2012, 783-796.

Margreet de Vries, Marinus van Uden & Joseph Pieper. Mature Religiosity Scale. Validity of a New Questionnaire. European Journal of Mental Health, 2012, 7, 57-71.

Jos Pieper & Rien van Uden. Religieuze coping in de gezondheidszorg. In: P.J. Verhagen & H.J.G.M. van Megen (red.), Handboek Psychiatrie, Religie en Spiritualiteit. Utrecht: De Tijdstroom, 2012, 339-351.

Joseph Pieper & Marinus van Uden. ‘Whenever God Shines his Light on Me.’ Religious Coping in Clinical Healthcare Institutions. Mental Health, Religion & Culture, 2012, 15, 403-416.

Joseph Pieper, Margreet de Vries-Schot & Marinus van Uden. Religious and Receptive Coping. Importance for the Well-being of Christian Outpatients and Parishioners. Archive for the Psychology of Religion, 2012, 34, 173-189.

Rien van Uden & Jos Pieper (red.). Ritualiteit tussen heil en heling. Tilburg: KSGV, 2012.

Rien van Uden & Jos Pieper. Knockin’ on heaven’s door. Ritualiteit tussen heil en heling. In: Rien van Uden & Jos Pieper (red.). Ritualiteit tussen heil en heling. Tilburg: KSGV, 2012, 7-18.

2013

Marinus van Uden, Joseph Pieper, Janske van Eersel, Wim Smeets & Hanneke van Laarhoven. Ritual Counseling and the Religious Coping Processes in Cancer Patients. In: H. Westerink (ed.). Constructs of Meaning and Religious Transformation. Vienna University Press: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 259-273.

Jacques Körver, Marinus van Uden & Joseph Pieper. Modern devotion in the Netherlands? In: H. Westerink (ed.). Constructs of Meaning and Religious Transformation. Vienna University Press: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 239-257.

Hessel Zondag & Rien van Uden. Kritisch én trouw. Commitment na seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk. Religie & Samenleving, 2013, 8, 289-308.

2014

Marinus van Uden, Joseph Pieper & Hessel Zondag. “Knockin’ on Heaven’s Door”. Religious and Receptive Coping and Mental Health. Aachen: Shaker, 2014.

Hessel Zondag, Rien van Uden, Jacqueline Kasdorp, Ilse Klaassen & Renata Lemmens. Veel kritiek, weinig erosie. Seksueel misbruik en commitment aan de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Tilburg: KSGV, 2014.

Hessel Zondag & Marinus van Uden. “My special Prayer”. On Self, God and Prayer. European Journal for Mental Health, 2014, 3-19.

Sjaak Körver, Rien van Uden & Jos Pieper. Varianten van spiritualiteit. Spirituele copingstrategieën van longkankerpatienten. Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, 2014, 44, 189-208.

Rien van Uden. Cultuur in het Zelf. Een psychologische reflectie over identiteit.  In: Reflective Practioners, Scholars on Practice. Reflecties op het snijvlak van onderzoek en praktijk. Paul Post & Lex Oostrom (red.). Tilburg University 2014, 143-145.

Rien van Uden & Hessel Zondag. Stress en hoe ermee om te gaan. Speling, Tijdschrift voor Bezinning, 2014, 4, 8-12.