Studiedag KSGV-netwerkgroep VlaanderenPsychisch lijden, zingeving en interculturaliteit

Studiedag met Kathleen J. Greider  Kathleen Greider


7 MAART 2017: STUDIEDAG GEANNULEERD!!
zie startpagina www.ksgv.nl voor meer informatie

donderdag 30 maart 2017, 9.30 – 17.00 uur
Provinciehuis, Provincieplein 1
3010 LEUVEN 
–  BELGIË

Klik hieronder om de folder te openen:
 Folder KSGV studiemiddag 30-3-2017

Programma    |     Aanmelding    |     Accreditatie    |     Bereikbaarheid

Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak indringend eenzaamheid en angst. Zij worden bovendien geregeld geconfronteerd met sociaal isolement. Professionals en mantelzorgers doen er alles aan om hen te helpen en bij te staan.

Tijdens deze interdisciplinaire studiedag wordt aangetoond dat het ervaren van zin en psychisch lijden elkaar niet uitsluiten. Zingeving gebeurt wanneer het psychisch lijden een betekenisvolle plek krijgt in het levensverhaal van de betrokkenen. Zin wordt ervaren doorheen het lijden, niet ondanks het lijden. In de voormiddagsessie wordt dit thema in een interactieve masterclass uitgediept.

Sociaal isolement houdt het psychisch lijden in stand. De betrokkenen ervaren zich als mensen in de marge van de samenleving. Er is een spanningsverhouding tussen de dominante cultuur, die gericht is op succes en vooruitgang, en de subcultuur waarin mensen met psychisch lijden zich bevinden. Een andere culturele achtergrond kan hierbij nog een versterkende factor zijn. Tijdens de middagsessie kunnen de deelnemers kennismaken met de Relationele Interculturele Therapie. Deze begeleidingsvorm veronderstelt een wederkerige respectvolle relatie tussen de therapeut en de cliënt. Deze therapeutische aanpak wil de culturele dimensie expliciet meenemen in het ondersteuningsproces. Twee respondenten (psycholoog en psychiater) reflecteren vervolgens op deze aanpak.

Mensen met een migratieachtergrond ervaren psychisch lijden op een eigen manier. Om die ervaring op te roepen wordt deze studiedag afgesloten met een artistieke performance van Birsen Taspinar.
*   *   *

Deze studiedag wordt georganiseerd door KSGV Netwerkgroep Vlaanderen, in samenwerking met KSGV (Tilburg), UCSIA, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven, Opleiding en Kenniscentrum Gezinswetenschappen Hogeschool Odisee, Caritas Vlaanderen, Zorgnet-Icuro, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, Provincialaat van de Broeders van Liefde, en Psychiatrisch Ziekenhuis OLV Brugge.

Programma

  9.30
Onthaal en registratie
10.00
Welkom en inleiding door Dominiek Lootens, dagvoorzitter (Nederlands)
Dr. Dominiek Lootens, filosoof en theoloog, is onderdirecteur van het UCSIA, stafmedewerker CAIROS, Caritas Vlaanderen, en hij is gastdocent aan de PTH Vallendar (Duitsland) en vicepresident van SIPCC.
10.15
Interactieve masterclass door Kathleen Greider over ‘chronic illness, powerlessness, and meaninglessness’ (Engels met gedeeltelijke vertaling in het Nederlands)
Prof. dr. Kathleen Greider, theologe, doceerde tot voor kort aan de Claremont School of Theology (USA). Zij publiceerde o.a. het boek ‘Much Madness is Divinest Sense: Wisdom in Memoirs of Soul-Suffering’ (Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, 2007). Haar aandachtsgebieden betreffen zorg en counseling met een focus op wederkerigheid en kwetsbaarheid, psychologie/psychiatrie en religie met aandacht voor ervaringsverhalen, feministische maatschappijkritiek, interculturaliteit en interlevensbeschouwelijke samenwerking.
12.30 Broodjeslunch

13.30

Lezing door Kathleen Greider over ‘relational cultural therapy’ (Engels)

14.00 Lezing door respondent Marc Calmeyn (Nederlands)
Dr. Marc Calmeyn, psychiater en psychoanalyticus, baccalaureus in de filosofie, is werkzaam in het Psychiatrisch Ziekenhuis OnzeLieveVrouw Brugge en in privé praktijk ‘Lelieveld’ te Loppem.
14.30 Lezing door respondent Patrick Meurs (Nederlands)
Prof. dr. Patrick Meurs, doctor in de psychologie en master in de familiale en seksuologische wetenschappen, doceert aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (vakgroep Klinische Psychologie), en aan de Hogeschool Odisee Brussel (campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen).
15.00 Pauze met feestelijk gebak.
Er is gelegenheid om aan elk van de drie sprekers aan een gesprekstafel vragen te stellen en met hen uit te wisselen.
15.45
Muzikale vertelling ‘Moeders van de Stilte’ door Birsen Taspinar (vertelling en zang), in samenwerking met Henk de Laat (gitaar, contrabas, zang) en Osama Abdulrasul (sumerische harp).
Deze muzikale vertelling werd geboren uit de gelijknamige roman ‘Moeders van de Stilte’, die in 2013 bij De Bezige Bij verscheen. Deze literaire non-fictie voert je mee in de binnenwereld van drie vrouwen, die in een nieuw land hun eigen weg zoeken. Dagdagelijkse thema’s veranderen in een nieuwe omgeving, maar ze lopen ook onverwachte situaties tegen het lijf. Als buitenstaanders volgen we hoe ze ondanks alles moedig blijven strijden. Moeders van de Stilte is een literair klaaglied, maar ook een strijdlied dat tegelijk de pijn van drie vrouwen in een nieuw land verwoordt vanuit hun eigen perspectief. Het is een poëtisch eerbetoon aan de kracht van de stilte alsook aan de kracht van het woord.
16.25
Afsluiting (Nederlands)
16.30
Netwerkdrink

Aanmelding en deelnamekosten

  • Na aanmelding ontvangt u een nota voor uw deelnamekosten.
  • De deelnamekosten bedragen voor KSGV-leden en -donateurs € 40 per persoon en voor overigen € 75.
  • Lid worden van KSGV voorafgaand aan de inschrijving voor de studiedag kan op eenvoudige wijze: zie verdere info op www.ksgv.nl. U ontvangt de jaarlijkse publicaties en een welkomstgeschenk.
  • Graag inschrijven voor 22 maart 2017.
  • Aanmelding op de dag zelf aan de zaal is helaas niet mogelijk.
  • Inlichtingen via:
ksgv@ksgv.nl

KSGV
Postbus 90153 –
K-724
5000 LE  TILBURG
NEDERLAND


Accreditatie

Accreditering voor Artsen is goedgekeurd in rubriek 6 (Ethiek en Economie) voor 4 credit points.


Bereikbaarheid

Een routekaartje kunt u vinden via dit kaartje van de website van het Provinciehuis.