Bijzondere leerstoelen vanwege het KSGV
Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten
Universiteit van Tilburg
Tilburg School of Theology
prof. dr. M.H.F. van Uden (vanaf oktober 1994)
    lees meer

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de geestelijke verzorging
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
prof. dr. T.H. Zock (vanaf november 2005)
    lees meer
Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
prof. dr. A.W. Braam (vanaf oktober 2012)
    lees meer

Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten
Universiteit van Tilburg
Tilburg School of Theology
prof. dr. J.Z.T. Pieper (vanaf september 2015)
    lees meer
Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse
KU Leuven
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
prof. dr. H. Westerink (vanaf oktober 2016)
    lees meer