Bijzondere leerstoel vanwege het KSGV
'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid,
met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten
'

prof. dr. M.H.F. van Uden


De bijzondere leerstoel 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychologische aspecten' is sinds 1 oktober 1994 in een omvang van 0.2 fte bezet door dr. Marinus H.F. van Uden. Vanaf september 2009 combineert de bijzondere leerstoelhouder zijn activiteiten met die van gewoon hoogleraar Religiepsychologie aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Tilburg University. De bijzondere leerstoel was tot eind 2013 ondergebracht bij de Faculteit Geesteswetenschappen, departement Cultuurwetenschappen van de Tilburg University.

Vanaf 1 januari 2014 is de bijzondere leerstoel voor een eerste termijn van vijf jaar verplaatst naar de Tilburg School of Catholic Theology. De Commissie van Toezicht rond de bijzondere leerstoel bestond vanaf dat moment uit de leden: prof. dr. Jos Corveleyn (Katholieke Universiteit Leuven), dr. Frans Derks, voorzitter (KSGV), prof. dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek), prof. dr. Staf Hellemans (UvT) en prof. dr. Marcel Sarot (UvT).

De ‘Stichting Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid’ (SLGV) is belast met het verwerven en beheren van geldmiddelen ten behoeve van de leerstoel. Het bestuur van de SLGV wordt gevormd door dr. Frans Derks (voorzitter), drs. Guus van Loenen (penningmeester) en dr. Miranda Vroon-van Vugt (secretaris). Laatstgenoemde fungeert, als studiesecretaris van het KSGV, tevens als coördinator van commissie en stichting.Voor een complete publicatielijst: klik hier.

Interview in VolZin (6, 2011). Klik hier voor het artikel.
"ieder denkend mens beschikt over een zingevingssysteem, omdat hij betekenis moet geven aan wat hij waarneemt."

Jaarverslag 2015-2016

Klik hier voor het jaarverslag van de leerstoel.