[logo KSGV]    Facebook  (klik met rechts en kies: Koppeling openen in nieuw tabblad)          

Naam KSGV
kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid


Het KSGV is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging met ruim 1.100  leden en donateurs die geďnteresseerd zijn in het thema levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Het KSGV verzorgt publicaties, geaccrediteerde studiedagen, bijzondere leerstoelen.
 
   Recente  KSGV-studiebijeenkomsten:

Foto studiedag 20
         april 2016De jaarlijkse studiebijeenkomst van het KSGV (in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut, Nijmegen)
is gehouden op: vrijdag 17 februari 2017
Het thema was: Folder 17-2Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring

Voor de folder klik hier.
Meer informatie vindt u onder 'studiemiddagen'
 
In het najaar zullen de lezingen van deze bijeenkomst als publicatie in de reeks verschijnen.
  
  Recent
verschenen:
 

Omslag
           2-90
Barbara Zwaan
Een prachtige dans.
De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen
(KSGV, juli 2017)
   Omslag MHR-3

Hessel Zondag, Marinus van Uden
Losing my Religion?
Religious and Spiritual Coping in Times of Individualisation
(Shaker, september 2017) International Series
Omslag 2-89in Mental Health and Religion, volume 3.

.
Hetty Zock, Jos Pieper, Walter Krikilion (red.)
Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag.
(KSGV, december 2016)
Uitgave met bijdragen van de studiedagen van het KSGV in Utrecht en Leuven in 2016.

Overig nieuws:

Afbeelding website
           OPZ Geel
Balanceren tussen autonomie en verbondenheid: 13de jaarlijkse editie Studiedag OPZ Geel
Donderdag 7 december 2017
Cultuurcentrum De Werft Geel

Het OPZ Geel wijdt een studiedag aan de thematiek van de balans tussen
autonomie en verbondenheid. Uitgaande van vragen en van ontwikkelingen in aanpak en methodiek, belichten we het thema vanuit diverse perspectieven. We zoeken naar handvatten voor de praktijk en naar beleidsaanbevelingen.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.


   
KSGV-studiebijeenkomst Leuven  geannuleerd
Mededeling van 7 maart 2017:

Tot onze spijt moet de studiedag van 30 maart 2017 geannuleerd worden. Prof. dr. Kathleen Greider, de hoofdspreker en centrale persoon van deze dag, heeft haar bezoek vanwege familieomstandigheden moeten afzeggen.
    Vriendelijk dank voor uw belangstelling. Indien de studiedag op een later tijdstip toch doorgang zal vinden zal dat op deze website bekend gemaakt worden. Mensen die zich nu hadden aangemeld zullen dan persoonlijk bericht worden.
 
  Nieuws: KSGV-leerstoel Leuven

Met ingang van 1 oktober 2016 is dr. Herman Westerink vanwege het KSGV benoemd tot bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven (zie rechts).
hoogleraar Westerink
De naam van de leerstoel is:
Levensbeschouwing  en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse”. 

 Overig nieuws:

Website

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. In 2017 meer.

  Samenwerkingsverband
:
logo
              FZGGHet KSGV participeert vanaf 2016 met 4 andere Nederlandse organisaties op het gebied van levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg in een nieuw samenwerkingsverband: de FZGG: Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid. Klik hier voor de website.

Persbericht i.v.m. de lancering op 28 oktober 2016.