[logo KSGV]    Facebook  (klik met rechts en kies: Koppeling openen in nieuw tabblad)          

Naam KSGV
kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid
Het KSGV is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging met ruim 1.100  leden en donateurs die geïnteresseerd zijn in het thema levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Het KSGV verzorgt publicaties, geaccrediteerde studiedagen, bijzondere leerstoelen.
 
    KSGV-studiebijeenkomst Leuven
    geannuleerd
Mededeling van 7 maart 2017:

Tot onze spijt moet de studiedag van 30 maart a.s. geannuleerd worden. Prof. dr. Kathleen Greider, de hoofdspreker en centrale persoon van deze dag, heeft haar bezoek vanwege familieomstandigheden moeten afzeggen.

De mensen die zich al hadden aangemeld krijgen persoonlijk bericht en de mensen die al betaald hadden krijgen hun geld terug.

Vriendelijk dank voor uw belangstelling. Indien de studiedag op een later tijdstip toch doorgang zal vinden zal dat op deze website bekend gemaakt worden. Mensen die zich nu hadden aangemeld zullen dan persoonlijk bericht worden.
  
  Recent
verschenen
 

Omslag 2-89
Hetty Zock, Jos Pieper, Walter Krikilion (red.)
Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag.
(KSGV, december 2016)
Uitgave met bijdragen van de studiedagen van het KSGV in Utrecht en Leuven in 2016.

Omslag
           2-88Patrick Vandermeersch
Scepticisme als vorm van geloof. Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog.
(KSGV, juli 2016)
Omslag MHR-2
An Analysis of the Christian Integration Debate
(
Shaker, maart 2016) International Series in Mental Health and Religion, volume 2.
.

   Recente  KSGV-studiebijeenkomsten:

Foto studiedag 20
         april 2016De jaarlijkse studiebijeenkomst van het KSGV (in samenwerking met het Titus Brandsma Instituut, Nijmegen)
is gehouden op: vrijdag 17 februari 2017
Het thema was: Folder 17-2Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring

Voor de folder klik hier.
Meer informatie vindt u onder 'studiemiddagen'
 
In het najaar zullen de lezingen van deze bijeenkomst als publicatie in de reeks verschijnen.

    Nieuws: KSGV-leerstoel Leuven
Nieuwe bijzonder gasthoogleraar Levensbeschouwing en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalysevanwege het KSGV aan de KU Leuven.
Met ingang van 1 oktober 2016 is dr. Herman Westerink vanwege het KSGV benoemd tot bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven.

U bent van harte welkom bij de inaugurele rede:

hoogleraar
               WesterinkLust en onbehagen.
Over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit en psychopathologie

op donderdag 18 mei 2017, om 18.00 uur in de Kleine Aula,

Maria-Theresiacollege 00.15, Sint-Michielsstraat 6 in Leuven.
Aansluitend volgt een receptie in de Maurits Sabbebibliotheek.


Programma:
18.00 u.   Verwelkoming door prof. dr. Joris Geldhof, coördinator van de onderzoekseenheid Pastor
ale en Empirische Theologie
18.05 u.   Toespraak door prof. dr. Rien van Uden, voorzitter van het bestuur van het Kennisce
ntrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid
18.15 u.   Openingsrede door prof. dr. Herman Westerink
19.15 u.   Receptie

Opgave voor 8 mei 2017 via de site van KU Leuven: klik hier.

  Overig nieuws:

Website

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. In 2017 meer.

  Nieuw samenwerkingsverband
:
logo
              FZGGHet KSGV participeert vanaf heden met 4 andere Nederlandse organisaties op het gebied van levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg in een nieuw samenwerkingsverband: de FZGG: Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid. Klik hier voor de website.

Persbericht i.v.m. de lancering op 28 oktober 2016.